Veštine za industrijsku strategiju – Promovisanje online mogućnosti za obuku radne snage u Evropi

Pripremio

Zoran Dimitrijević

U 2019. godini preduzeća se suočavaju sa velikim izazovima koji se odnose na digitalnu transformaciju ekonomije. Pored toga, regulatorni i tržišni zahtevi za ispunjavanje ciljeva održivosti Ujedinjenih nacija do 2030. godine zahtevaju značajne promene po pitanju zaštite živote sredine od strane preduzeća i njihovih poslovnih procesa.

Ovi megatrendovi će imati značajan uticaj na razvoj veština i promenu radne snage  u budućnosti. Promene vođene veštačkom inteligencijom, robotikom i automatizacijom, kao i globalizacijom i ključnim temama kao što su demografija, raznolikost, rodna ravnopravnost i socijalna uključenost, zahtijevaju bolje i veće mogućnosti obuke za sve. Štaviše, obuka bi trebalo biti dostupna tokom celog profesionalnog života.

Strategije prekvalifikacije i reskillinga (obnova tehnika, veština i umeća na modernizovani način)  biće od presudnog značaja za konkurentnost, rast i radna mesta. Međutim, celoživotno učenje još uvijek nema jasne modele realizacije  i finansiranja kojim bi osigurali njeno masovno usvajanje. Nadalje, još uvijek ne postoji dogovor o načinu pružanja celoživotnog učenja za sve. Stvaranje uslova za postizanje cjeloživotnog učenja i zapošljavanja biće presudna tema u 21. vijeku. Postizanje ovog cilja obezbediće konkurentsku prednost u globalnom takmičenju za talente i u potrazi za socijalnom kohezijom.

Izveštaj napisan od strane PvC EU Services otkriva ulogu online obuke u primeni novih pristupa koji odgovaraju potrebama i realnosti MSP-a u digitalnom svetu.

Dokument u Prilogu