Usluge

Ukoliko imaš ideju, a nemaš gde da je realizuješ, pridruži nam se u pozitivnoj radnoj atmosferi. Prijedor Circle Hub Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora nudi prostor, opremu, obuku, mentorisanje i mogućnost povezivanja sa drugim kreativnim ljudima.

Za sve start up preduzetnike koji razvijaju novi proizvod ili uslugu, programere, dizajnere, kreativce, freelancere i ostale koji su zainteresovani za moderan, drugačiji način rada, otvorili smo vrata Prijedor Circle Hub-a, na I spratu poslovnog centra Prijedor u Prijedoru.

U okviru HUB-a se kreiraju prilike za raznolike forme učenja i razmene znanja putem radionica, seminara, kreativnih kampova, promocije i druge forme događaja za sve zainteresovane pojedince i firme koje žele da unaprede svoje lične i profesionalne kapacitete.

Polaznicima želimo da omogućimo unapređenje profesionalnih veština koje su im neophodne ukoliko žele da budu konkurentni na tržištu, ali i da postanu osnaženi pojedinci spremni da preuzmu aktivnu ulogu u okviru vrlo promenjivih ekonomskih, društvenih i ekoloških okolnosti, ne samo na lokalnom već i na globalnom nivou.

Usluge u okviru HUB-a se mogu podeliti na:

BIZNIS INKUBACIONI CENTAR

Biznis inkubacioni centar je instrument podrške preduzetništvu koji utiče na unapređenje poslovnog ambijenta kroz osnivanje novih poslovnih subjekata i povećanje konkurentnosti postojećih, razvoj novih djelatnosti, poboljšanje lanaca vrijednosti, privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija, razvoj i primjenu inovacija i novih tehnologija.

Osnovna usluga Biznis inkubacionog centra je iznajmljivanje osnovnog opremljenog kancelarijskog prostora, uz mogućnosti korištenja:

  • zajedničkih prostorija (sala za sastanke, sala za edukacije, prostor za kopiranje, kafeterija i sanitarni čvor),
  • raspoložive opreme,
  • savjetodavne i tehničke podrške Agencije „PREDA-PD“
COWORKING

Coworking je inspirativan prostor za rad sa 10 radnih jedinica, opremom, internet pristup, salom za sastanke i treninge, čajna kuhinja u Poslovnom centru Prijedor, za sve pojedince iz IT sektora, dizajna i kreativnih industrija.

Coworking je osmišljen kao mesto na kome se susreću i zajedno rade sadašnji i budući programeri, dizajneri, marketari, istraživači i preduzetnici koji imaju strast prema rešavanju problema uvođenjem novih servisa i usluga koje potencijalni korisnici žele da plate.

IT EDUKACIJA

Stvaranje održivog poslovnog modela za kontinuiranu neformalnu edukaciju ciljnih grupa. Zajedno sa našim partnerima organizujemo edukativne, informativne, mentorske i druge programe obuke. Obuke nude kombinaciju učenja, istraživanja i otkrivanja vlastitih potencijala, a prilagođene su potrebama polaznika.

Programi  su besplatni i otvoreni za učešće svakome ko želi.

Ciljane grupe:

  • predstavnici malih i srednjih preduzeća
  • mladi do 18 godina
  • nezaposlena lica
START UP/MENTORING

Biznis raste kada više kupaca želi moje rešenje svog problema!

Osnovni zadatak je pružanje seta usluga za razvoj poslovnog modela za komercijalizaciju usluga i proizvoda, kroz formiranje start up-a ili rada na razvojnim projektima.

Svi oni koji imaju ideju za pokretanje start-up-a samostalno ili u okviru tima, a ne znaju kako da započnu biznis, mogu se prijaviti za naš besplatan mentorski program.

U mentorski program se ulazi na osnovu stalno otvorenog konkursa Agencije PREDA-PD. Uz podršku mentora polaznici programa rade na validaciji svoje ideje i testiranju svog proizvoda ili usluge na tržištu.

CHANGER PLAYGROUND :: FUTURE PRIJEDOR

Potreba za IT stručnjacima, programerima i onima koji se bave robotikom je velika, pa je zbog toga potrebno ulagati u razvoj mladih i podržavati i razvijati njihova interesovanja još u ranom uzrastu kako u osnovnoj tako i u srednjoj školi, i to putem organizovanja sekcija ili uvođenjem novih nastavnih jedinica u već postojećim predmetima.

Kako bi se ovo postiglo potrebno je da i nastavnici budu nosioci promena kurikuluma STEM predmeta razmenom ideja i inoviranjem nastavnih metoda tih predmeta.

CHANGER PLAYGROUND :: FUTURE PRIJEDOR ima za cilj da obezbedi sistemsku podršku i ekterna finansijska sredstva STEM nastavnicima i profesorima kako bi oni postali nosioci ovih promena.

3D PRINT & SOLIDWORKS

Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodni i upravljački procesi u proizvodnji su promjenjeni. Primjena novih tehnologija je danas bitan element konkurentnosti. Nedostatak novih tehnologija stvara uska grla u proizvodnom procesu, koji se najčešće bazira na tradicionalnom tehničko-tehnološkom procesu, sa zavarivanjem kao ključnom operacijom. Jačanje kapaciteta za nove tehnologije je jedan od uslova za početak/nastavak investicionih ciklusa i povećanje produktivnosti.

AUDIO&VIDEO

Multimedijalni deo HUB-a omogućava korisnicima korišćenje opreme i edukaciju na polju dizajna, video produkcije, obrade zvuka, specijalnih efekata i kompjuterske animacije.

Mini studio je opremljen potrebnom opremom poput: multimedijalni računar, video kamere, prenosnih sistema za snimanje zvuka, , vrhunskim mikrofonima i drugim sistemima za snimanje i obradu video i audio signala.

Kontaktirajte nas
PREDA-PD
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora
Kontakt AGENCIJA PREDA
Kontakt
Aleja kozarskog odreda bb
+387 52 240411

Copyright © Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora