UNICEF Inovacioni fond je upravo otvorio poziv za startape koji koriste napredne tehnologije (ML/AI, blockchain, VR/AR) za razvoj proizvoda koji mogu da pomognu deci u učenju ili digitalnom povezivanju u cilju budućeg zapošljavanja.

Traže se  open-source projekti (prihvatljivi su i one koji su spremni da postanu open-source) sa postojećim prototipom. Inovacioni fond nudi $100K investicije za svaki od takvih timova, i ne uzima vlasnički udeo u kompaniji prilikom investiranja.  Timovi moraju biti iz zemalja u kojima postoje UNICEF programske kancelarije, koji imaju jak tim osnivača i jasan put kako će poboljšati svoje okruženje – posebnu pažnju tokom ovog poziva obraćaće na prijave iz zapadnog Balkana.

Na ovom linku se nalaze detalji o oblastima od interesovanja (digital connectivity, job-matching, remediallearning, and remote work and learning), kao i kriterijumi za izbor timova.

Krajnji rok za prijave je 30. septembar 2019.