Međunarodna izložba inovacija, prototipova i poslovnih planova „Budi uzor®/Inova® 2019#”održat će se u Zagrebu od 13. do 16. novembra 2019. godine.

Izuzetno bogat program je podeljen u nekoliko sekcija i pruža specijalizovane sadržaje za različite ciljne grupe.

Svečano otvaranje izložbe je u sredu, 13. novembra 2019. godine u 12:00 časova.

Program izložbe