Prilikom izrade smjernica za razvoj Kreativne industrije na lokalnom i međuopštinskom nivou vodili smo se sljedećim podacima:

  • Trenutni servisi, infrastruktura i finansijska podrška Grada Prijedora i Opštine Gradiška
  • Rezultati analize iz dijela 5 ovog dokumenta
  • Sastanci sa predstavnicima kreativne zajednice identifikovanim kroz ovaj projekat

Analizom servisa, infrastrukture i finansijske podrške ustanovljeno je da u gradu Prijedoru i opštini Gradiška postoje servisi i infrastruktura koja je stavljena u službu razvoja Kreativne industrije. Grad Prijedor je zaokružio prvi infrastrukturni ciklus, dok Opština Gradiška još mora riješiti identifikovane probleme i naći najefikasnije rješenje za funkcionisanje BIG-a.

Jedan od evidentiranih problema je da se još uvijek koristi poslovni plan kao osnova za pokretanje biznisa. U današnje vrijeme u više od 95% slučajeva taj se poslovni plan pravi samo kako bi se dobili finansijski podsticaji, zajmovi od banaka ili investitora, ali se nakon toga jednostavno zaboravlja na njega.

Imajući u vidu stalne promjene na tržištu, stalna potreba za ispitivanjem i korigovanjem poslovne ideje, ovakav pristup u sektoru Kreativne industrije je neprihvatljiv.

Postoje razni alati koji mogu pomoći u razvoju biznis modela. Jedan od njih je Business Model Canvas – preduzetnički i upravljački alat, koji omogućava da se poslovni model dizajnira, razvije, opiše, unaprijedi i testira. Ovo je dinamičan alat koji omogućava, pa čak i poziva na stalno promišljanje, mijenjanje i dopunjavanje sadržaja.

Na početku modela su klijenti kojima se isporučuje vrijednost. Klijenti su svi pojedinci ili organizacije koji koriste i plaćaju proizvod koji se razvija. Za svaku grupu klijenata potrebno je razviti ključne vrijednosti koje im se nude. To su paketi vrijednosti koje nose proizvodi ili usluge. Kanali predstavljaju tačke dodira sa klijentima putem kojih se isporučuju ključne vrijednosti. Odnosi sa klijentima opisuju načine na kojima se grade što kvalitetnije relacije sa ciljnim grupama. Linije prihoda opisuju kako biznis model dolazi do novca.

Kada se u relaciju dovedu navedeni elementi, potrebna je analiza resursa koji su neophodni da bi se uspješno isporučile vrijednosti. Ključne aktivnosti odnose se na sve ono u čemu moraš da budeš stvarno dobar da bi došao do klijenata i partnera. Ključni partneri su oni ljudi ili organizacije koji mogu pomoći ili koji biznis modelu donose neku specifičnu prednost, bilo da je riječ o resursima ili o aktivnostima.

Kada se uradi cijela infrastrukturu poslovnog modela, tada se urade svi troškovi koji iz njega proizilaze.

Smjernice su urađene u sklopu  projekta «Međuopštinska saradnja Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške na razvoju instrumenata lokalnog ekonomkog razvoja „MOS-LER“»  čiji je opšti cilj ponovno uspostavljanje i jačanje konkurentnosti odabranih poslovnih lokaliteta i malih i srednjih preduzeća, kroz iskorištenje potencijala međuopštinske saradnje na razvoju i primjeni politika lokalnog ekonomskog razvoja. Specifični cilj projekta je Razvoj i primjena zajedničkih politika i instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja i podrške MSP na području Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške

Dugoročno, projekat će doprinijeti poboljšanju rezultata lokalnih politika ekonomskog razvoja, fokusiranjem na harmonizaciju postojećih instrumenata i razvoju novih, na način koji kreira sinergije, te povećava efikasnost i efektivnost.

 

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.