IT akademija

Stvaranje održivog poslovnog modela za kontinuiranu neformalnu edukaciju ciljnih grupa tokom čitave godine.

Ciljevi:

Rad sa mladima do 18 godina

 • Jačanje kapaciteta nastavnika i profesora za uvođenje novih nastavnih metoda upotrebom tehnologije u nastavnom procesu
 • Jačanje kapaciteta HUB-a za rad sa mladima i to kroz:
 • Junior akademija (Algoritamska pismenost, Scratch – programiranje kroz pravljenje igrica i animacija, App Inventor – programiranje kroz pravljenje mobilnih aplikacija, Python, Web programiranje)
 • Programiranje LEGO robota
 • Sinergija sa Preduzetničkom obukom za mlade Agencije PREDA
 • Agrotech Lab/ Primjena mikrokontrolera u izradi mjernih uređaja kao što su: automatske mini-meteorološke stanice, automatski mjerači  stepena zagađenja vazduha, automatske mini-kamere za praćenje štetočina, proizvodnih pogona, uređaji za automatizaciju manjih plastenika, staklenika i sl.
 • CAD/CAM tehnologije
 • Uvod u Grafički dizajn i video montažu, rad sa kamerom

Rad sa nezaposlenim mladim licima grada Prijedora

U okviru dijela za edukaciju kreirati stalno otvorene pozive sa tačkama presjeka i izbora polaznika za tri početnička i tri napredna kursa iz oblasti:

 • Razvoj web aplikacija (Front end ( HTML, CSS, Javascriptm jQuery) i Back end( PHP, My SQL))
 • Grafički dizajn i primjena
 • Video montaža
 • Python
 • CAD/CAM