//www.prijedorhub.com/wp-content/uploads/2018/05/img_3.jpg

START UP PROGRAM/MENTORING

Tokom boravka u COWORKING prostoru, kontinuirano bi se pratio njihov razvojni put i za one koji su spremni i imaju poslovnu ideju pružiti savjetodavne usluge:

  • izrade poslovnog plana za potencijalne start up kompanije,
  • pravno administrativna podrška u osnivanju start up kompanije,
  • mentorisanja,
  • za apliciranje za finansijske podsticaje (gradske, entitetske, nacionalne)
  • umrežavanja i pronalaženja inostranih partnera u saradnji sa EEN mrežom i sl.

U okviru obuke "Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu (faza 2)" koju sprovodi Republička agencija za mala i srednja preduzeća a finansira Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) dva radnika Agencije PREDA su postali sertifikovani mentori.