Platforma za razvoj kreativne industrije 1D34 Lab

 

Living lab po definiciji imaju za cilj stvaranje inovacija: prilagođavanje novog rješenja postojećem ili novom problemu.

Problemi koji su identifikovani :

  • kreativna industrija i nove tehnologije u okviru nje nisu u fokusu strateških dokumenata Grada Prijedora i Opštine Gradiška
  • zanemarljiva internacionalizacija poslovanja
  • neiskorišteni ljudski potencijali u sektoru kreativne idustrije koje imaju lokacije
  • freelanceri, start up preduzeća ne sarađuju na lokalnom i na međuopštinskom nivou
  • nepovjerenje u kolektivno preduzetništvo
  • zanemarljiva poslovna saradnja kreativnih potencijala i tradicionalnih sektora

U tom cilju na stvaranju međuopštinske platforme platforme 1d34 lab inicirano je partnerstvo koje dijeli zajedničku viziju:

  • Javne institucije : Grad Prijedor/Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora PREDA-PD ( Prijeodor Circle Hub) i Opština Gradiška/Razvojna agencija Gradiška (Biznis inkubator Gradiška)
  • Privatni sektor :Freelanseri i start up firme aktivne u sektoru kreativne industrije na području Grada Prijedora i Opštine Gradiška
  • Obrazovne institucije:Pojedinci/ naučno istraživački radnici aktivni na polju kulturnih i kreativnih industrija
  • Korisnici – mladi ljudi koji žele da se edukuju i profesionalno baveoblastima u kreativnoj industriji

Platforma se razvija kroz projekat MOS-LER čiju je realizaciju finansirala Evropska unija kroz EU ProLocal.

EU ProLocal je zajednički program Evropske unije i Vlade Njemačke kojeg implementira GIZ u periodu 2016-2018. godine.

 

više na www.idealab.rs.ba