Prijava na kurseve :: Projekat: Be creative, be better

Prijedor HUBPrijava na kurseve :: Projekat: Be creative, be better
Cilj 1: Organizovati kurseve iz multimedije i programiranja za mlade i stvoriti zajednički proizvod – Storytelling.
Cilj 2: Povećati interakciju mladih u pozitivnim inicijativama u gradu Prijedoru.
Projekat će kao prvu generaciju polaznika Playground-a Agencije „PREDA“ uspostaviti mrežu od 100 mladih ljudi, edukovati ih u oblastima multimedije i programiranja, a kroz komponentu story telling-a podstaknuti ih da dijele lične priče i stvaraju zajednički proizvod koji promoviše pozitivne vrijednosti nastale tokom procesa učenja.

Prijava na kurs :: Projekat: Be creative, gone better

* Radionice će pokrenuti dijalog među mladima i omogućiti im da zajedno stvaraju konačni proizvod sa temama: rezultati IT obuka ‒ šta su naučili a šta nisu; mladi i postojeće obrazovanje; koncept odrasti digitalno, digitalna transformacija, Prijedor u budućnosti. Minimalno 25 polaznika kurseva za sticanje znanja i vještina biće izabrano i podijeljeno u multidisciplinarne timove. Timovi će imati mentore i facilitatorku uz čiju će podršku kroz set radionica sticati nova znanja, povezivati se, dijeliti lična iskustva i znanje, razmjenjivati mišljenja i stvarati kao finalni proizvod storytelling video-materijal. Mladi ljudi će kroz proces učenja novih stvari i novih tehnologija razvijati kreativnost, pokretati dijalog u vezi prisutnih stereotipa, uvjerenja, percepcija i time poboljšati vještine kritičkog mišljenja.
Prijava na kurseve :: Projekat: Be creative, be better

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Kontaktirajte nas
PREDA-PD
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora
Kontakt AGENCIJA PREDA
Kontakt
Aleja kozarskog odreda bb
+387 52 240411

Copyright © Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora