Ovim Pravilnikom uređuju se operativni uslovi i procedure prijave, odabira i korištenja objedinjenih usluga u okviru Prijedor Circle HUB-a.

Svi korisnici poslovnih prostora, opreme i usluga  HUB-a moraju se pridržavati ovog Pravilnika.

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ je ovlaštena vršiti izmene ukoliko se pokaže potreba za njima.

U okviru Pravilnik definisana su pravila za:

  • Boravak u Biznis inkubacionom centru BIC
  • Boravak u Coworking prostoru

Preuzmi Pravilnik:

Kontaktirajte nas
PREDA-PD
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora
Kontakt AGENCIJA PREDA
Kontakt
Aleja kozarskog odreda bb
+387 52 240411

Copyright © Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora