Objavljen je Poziv za dostavljanje predloga projekata u oblasti kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu za 2019. godinu (poziv EACEA/39/2019). Opšti cilj poziva je podsticanje pomirenja i dobrosusedskih odnosa u regionu kroz kulturnu saradnju i kreativnost.

Specifični ciljevi ovog poziva su:

  • povećati prekograničnu kulturnu saradnju u regionu Zapadnog Balkana i sa zemljama članicama EU;
  • ojačati konkurentnost kulturnih i kreativnih industrija u regionu.

Pozivaju se zainteresovane organizacije da svoju prijavu podnesu putem online aplikacije Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu u Briselu.

Ovaj Poziv za dostavljanje predloga projekata u potpunosti se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć. Sprovodi se u skladu sa važećim pravilima programa Kreativna Evropa i odgovarajućim radnim programom.

Rok za prijavu: 17. mart 2020. do 17 časova