Značaj kreativnosti i kreativne industrije za ekonomski razvoj, naročito na regionalnom i lokalnom nivou, pokazuje podatak da kreativne industrije čine sedam posto svjetske ekonomije i ostvaruju dobit od tri triliona evra čime su najbrže rastući sektor unutar globalne ekonomije.

Prema podacima EUROSTAT-a, u kreativnim industrijama EU je zaposleno oko 6,5 miliona ljudi, odnosno 2,9 % ukupne zaposlenosti. Iznadprosječne pokazatelje u EU bilježe Estonija i Švedska, odnosno Island i Švajcarska (od zemalja koje nisu EU članice).

Na osnovu procjena Austrijskog Instituta za istraživanje MSP, u sektoru kreativnih industrija je aktivno 2 miliona subjekata, što je 18 % svih kompanija u uslužnom sektoru, ili 8 % ukupne ekonomije.

Kompanije u sektoru su uglavnom mikro veličine i u poređenju su značajno produktivnije u odnosu na prosjeke u drugim sektorima.

Značajan podatak je da stope rasta u kreativnim industrijama od 2008. godine do danas, nadmašuju stope rasta u tradicionalnim djelatnostima, a naročito u periodu ekonomske krize 2008 – 2010. godine. Procjenjuje se da kreativne industrije učestvuju u ukupnoj dodanoj vrijednosti proizvoda sa 4,9 %.

Kada govorimo o zemljama u okruženju prema podacima Privredne komore Srbije doprinos kreativnih industrija u Srbiji je značajan i njihovo učešće u BDP je 3,1 %, sa 2,6% učestuju u ukupnoj zaposlenosti i zapošljavaju oko 58.000 radnika, dok prema podacima platforme «Kreativna Hrvatska» koju čine Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija i Hrvatsko udruženje poslodavaca, doprinos kreativnih industrija čini 2,3% hrvatskog BDP-a i zapošljava 42.000 radnika. Značajan je podatak da su ovi indikatori u porastu svake godine te da u obe zemlje ove industrije imaju veću produktivnost i bolje su podnijele ekonomsku krizu u odnosu na ostatak privrede.

U Republici Srpskoj ne postoji detaljna analiza koja izdvojeno obrađuje segmente ove industrije. Interesantan je podatak prema saopštenju Poreske uprave da je u Republici Srpskoj u poslednje vrijeme primjetan trend povećanja broja fizičkih lica koja ostvaruju prihode iz inostranstva, prevashodno na način da u Srpskoj obavljaju određene IT usluge, odnosno da vrše takozvani udaljeni rad za poslodavca u inostranstvu. Iz tog razloga, Poreska uprava Republike Srpske je uvela obaveznu prijavu ovih prihoda po poreskoj stopi od 10% na osnovicu koju čini naplaćeni prihod tog fizičkog lica.

U okviru Ministarsva prosvjete i kulture postoji Odjeljenje za savremeno stvaralaštvo i kreativnu industriju. U okviru “STRATEGIJA RAZVOJA KULTURE REPUBLIKE SRPSKE 2017–2022”  postoji dio kojiposmatra Kreativne industrije. Prema ovoj strategiji preporuka je da se prvo sprovede detaljna analiza i izvrši mapiranje, a zatim odredi strateški pravac kretanja, te odabere određena oblast, ili oblasti, u koju se želi ulagati. Mapiranje bi podrazumijevalo detaljnu analizu stanja u oblasti, detektovanje svih aktivnih participanata, studijskih programa koji proizvode kadar iz tih oblasti, analizu proizvedenog kadra i kadra koji bi tek trebalo proizvesti, izradu nomenklature svih zanimanja (koja bi se ažurirala) i utvrđivanje stanja na terenu, sa svim izazovima, prednostima i prilikama, kako bi se pristupilo stvaranju klime pogodne za razvoj tih djelatnosti.

Kada govorimo o kreativnoj industriji u okviru ovog dokumenta, najbliži smo da posmatramo britanski DCSM model klasifikacijekoji se zasniva na djelatnostima koje zahtijevaju kreativnost, vještine i talenat, a imaju potencijal za rast i stvaranje radnih mjesta. 

Prema ovom modelu posmatramo:

 • Oglašavanje, 
 • Arhitekturu, 
 • Umjetnost i tržište antikvitetima, 
 • Zanati, 
 • Dizajn, 
 • Moda, 
 • Filmska i video industrija, 
 • Muzika, izvedbene umjetnosti, 
 • Izdavaštvo, 
 • Softver, 
 • Radio i televizija i 
 • Video i računarske igre.
- Koordinator Prijedor HUB
- Zoran Dimitrijevic