U Prijedoru je pokrenuta inicijativa osnivanja Klastera kreativne industrije grada Prijedora.  Inicijativni odbor Osnivačke skupštine trenutno radi na pripremi osnivačke skupštine koja ima za cilj da okupi sva zainteresovana  mala i srednja preduzeća i pojedince  koji su aktivni u djelatnostima koje zahtijevaju kreativnost, vještinu i talenat, a imaju potencijal za rast i stvaranje radnih mjesta.

Klaster ima za  cilju da u narednom periodu radi na  :

 • Mapiranju potencijala i izradi detaljne baze podataka,
 • Uspostavljanju alata interne komunikacije između članova
 • Uspostavljanje saradnje sa interesnim grupama Grada Prijedora
 • Promociji potencijala Klastera
 • Pripremi i implementaciji razvojnih projekata
 • Izrada preporuka i mjera za promjenu politika
 • Transnacionalno umrežavanje

Pozivaju se mala i srednja preduzeća i pojedinci koju su aktivni u oblastima

 • Oglašavanje,
 • Arhitekturu,
 • Umjetnost i tržište antikvitetima,
 • Zanati,
 • Dizajn,
 • Moda,
 • Filmska i video industrija,
 • Muzika, izvedbene umjetnosti,
 • Izdavaštvo,
 • Softver,
 • Radio i televizija,
 • Video i računarske igre,
 • Štampani mediji,
 • Fotografija.

a zainteresovani su za članstvo u Klasteru  kontaktiraju koordinatora inicijativnog odbora g-dina Zdravka Grbića na email gzdravko@gmail.com za dodatne informacije.

Kreativna industrija. Zašto Klaster?

Sa aspekta ekonomskoj razvoja gradova, kreativna industrija poslednjih godina je postala jako popularan smjer razvoja. Mnogi gradovi kreativnu industriju koriste kao alat za podsticanje privrednog razvoja, postizanje veće vidljivosti u širem okruženju, a posebno u sinergiji sa turizmom. Kreativna industrija je sa druge strane sastavni dio svakog proizvoda ili usluge koja izlazi na tržište i dolazi do kupca, što pokazuje da je rad kreativaca prisutan u 99 % svih proizvoda ili usluga na tržištu.

Prema podacima EUROSTAT-a, u kreativnim industrijama EU je zaposleno oko 6,5 miliona ljudi, odnosno 2,9 % ukupne zaposlenosti. Iznadprosječne pokazatelje u EU bilježe Estonija i Švedska, odnosno Island i Švajcarska (od zemalja koje nisu EU članice). Na osnovu procjena Austrijskog Instituta za istraživanje MSP, u sektoru kreativnih industrija je aktivno 2 miliona subjekata, što je 18 % svih kompanija u uslužnom sektoru, ili 8 % ukupne ekonomije.

Kompanije u sektoru su uglavnom mikro veličine i u poređenju su značajno produktivnije u odnosu na prosjeke u drugim sektorima.

Značajan podatak je da stope rasta u kreativnim industrijama od 2008. godine do danas, nadmašuju stope rasta u tradicionalnim djelatnostima, a naročito u periodu ekonomske krize 2008 – 2010. godine. Procjenjuje se da kreativne industrije učestvuju u ukupnoj dodanoj vrijednosti proizvoda sa 4,9 %.

Kada govorimo o zemljama u okruženju prema podacima Privredne komore Srbije doprinos kreativnih industrija u Srbiji je značajan i njihovo učešće u BDP je 3,1 %, sa 2,6% učestuju u ukupnoj zaposlenosti i zapošljavaju oko 58.000 radnika, dok prema podacima platforme «Kreativna Hrvatska» koju čine Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija i Hrvatsko udruženje poslodavaca, doprinos kreativnih industrija čini 2,3% hrvatskog BDP-a i zapošljava 42.000 radnika. Značajan je podatak da su ovi indikatori u porastu svake godine te da u obe zemlje ove industrije imaju veću produktivnost i bolje su podnijele ekonomsku krizu u odnosu na ostatak privrede.