3D Modeliranje & Štampa

Prijedor HUBKursevi3D Modeliranje & Štampa

Želite li napredovati?

Zakoračite prema Vašoj karijeri i novim izazovima uz Prijedor HUB!

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD

Usmjerite svoju kreativnost u jedno od najtraženijih područja dizajna.

Rok za prijavu:
04. Februar 2020.
Organizator
Agencija PREDA-PD
Broj polaznika:
10 polaznika
3D Modeliranje & Štampa
Opis

Cilj kursa jeste upoznavanje učenika sa osnovnim tehnikama izrade 3D modela, kroz teorijski i praktični rad.

Kurs podrazumeva praćenje i posmatranje kompletnog procesa izrade modela kroz SolidWorks, od unošenja modela u digitalnoj formi, do konačne štampane forme korištenjem štampača

Opremljeni smo sa Ultimaker 3 – profesionalni 3D štampač.

Predznanje i nastava

Obuka nije ograničen vrstom i nivoom školovanja, namjenjena je svima koji žele da naprave prve korake ka osnovnim tehnikama izrade 3D modela. Nastava je zasnovana na praktičnim zadacima i primjerima uz upotrebu najnovijih softverskih alata, potrebnih za realizaciju postavljenih zadataka.

Svaki polaznik nakon odslušanog kursa polaže završni ispit, nakon čega stiče sertifikat o odslušanoj nastavi i uspješno položenom završnom ispitu, čime se potvrđuju usvojena znanja

Ciljana grupa
  • Mladi nezaposleni sa područja grada Prijedora
  • Svi potencijalni polaznici koji žele pokrenuti samostalni biznis ili pronaći zaposlenje u sektoru
  • Radnici iz firmi registrovanih na području grada Prijedora, koje žele nadograditi već postojeća znanja i dodatno ih komercijalizovati
  • Svim ostalim mladim ljudima koji imaju želju da steknu znanja iz ove oblasti, koja je inače visokorastuća na domaćem i inostranom tržištu rada.
Prijavi se na kurs

Prijavni obrazac

3D Modeliranje & Štampa
Obuka se sprovodi u okviru realizacije gradskih mjera podrške zapošljavanju. 70 % polaznika obuka moraju da budu iz redova nezaposlenih lica.

Nivo učenja

Početni nivo. Nije ograničena vrstom i nivoom školovanja

Mesto održavanja

Agencija PREDA-PD, Aleja kozarskog odreda bb

Trajanje kursa

20 časova u periodu Februar – Mart 2020 

Termini

Utorak: 16-20h, Subota: 10-14h

Prijava za Newsletters

Uvek budi u toku sa najnovijim informacijama
Invalid or empty email
You have successfully subscribed to the newsletter.
Something went wrong. Your subscription failed.
Kontaktirajte nas
PREDA-PD
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora
Kontakt AGENCIJA PREDA
Kontakt
Aleja kozarskog odreda bb
+387 52 240411

Copyright © Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora