Konkurs: Coworking prostor

Prijedor HUBKonkurs: Coworking prostor

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ v.d. direktora Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 raspisuje: Javni konkurs za prijem korisnika COWORKING prostora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD.
Coworking je inspirativan prostor za zajednički rad, opremljen PC računarima, specijaliziranim softverima, 3D printerom, mini studiom za audio i video montažu i profesionalnim fotoaparatom/kamerom. Korisnicima prostora na raspolaganju je internet konekcija, sala za sastanke i treninge sa pratećom infrastrukturom, kao i tehnička podrška u razvoju i realizaciji poslovne ideje.

U okviru ovog Javnog poziva korišćenje Coworking prostora za izabrane korisnike je besplatno.

ROK PRIJAVE: Javni konkurs ostaje otvoren do popune planirane grupe korisnika.  Usluge Agencije, Prava i obaveza korisnika definisana su pravilnikom. Detaljan Javni konkurs i Obrazac za prijavu možete preuzeti u prilogu.

Ciljevi HUB-a:

 • Zagovaranje promena i aktivno učestvovanje u ostvarivanju ciljeva i prioriteta Integralne strategije razvoja grada Prijedora za period od 2014-2024. Godine
 • Stvaranje ekosistema i priprema razvojnih projekata u skladu sa analizom potreba
 • Stvaranje novih poslovnih mogućnosti, inkubacija i usluge coworking-astart up projekata mladih iz oblasti IT I Kreativnih industrija,;
 • Edukacija i praksa te, uspostavljanje intezivnije saradnje sa obrazovnim i naučno istraživačkim institucijama u Republici Srpskoj, Bosni i Hrecegovini
 • Eksperimentisanje, implementacija i validacija novih ideja i tehnologija;
 • Upoznavanje sa potrebama novih korisnika, Transformacija tržišta rada prema novim tehnologijama i osvajanju konkurentnih tržišnih niša
 • Kreativna dodatna vrijednost od korisnika; Međusektorsko znanje i transfer inovacija;
 • Transnacionalno umrežavanje
 • Promocija start up u oblasti IT i Kreativnih industrija, novih, modernih, čistih i profitabilnih tehnologija
 • Sveobuhavatna podrška u domenu neformalnog i formalnog obrazovanja na srednjoškolskom nivou, dokvalifikaciji kadrova i edukativnoj podršci usavršavanja profesora i nastavnika,
 • Razvoj partnerstva sa postojećim malim i srednjim preduzećima u gradu Prijedoru
Kontaktirajte nas
PREDA-PD
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora
Kontakt AGENCIJA PREDA
Kontakt
Aleja kozarskog odreda bb
+387 52 240411

Copyright © Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora