Projekat „InnoSchool” (Strengthening social innovation and entrepreneurial spirit of secondary school’s students by using highly innovative Learning System-Innoschool) je rezultat međunarodne saradnje jedanaest partnera iz različitih zemalja, koji dijele stav da buduće ekološke, socijalne i ekonomske izazove mogu riješiti budući mladi preduzetnici koji su danas srednjoškolci.

U projektu učestvuju institucije i organizacije iz javnog i nevladinog sektora iz sljedećih zemalja: Češka, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Austrija, Slovačka, Bosna i Hercegovina (RS), Srbija i Moldavija. Aktivnosti na teritoriji Republike Srpske (BiH) povjerene su Agenciji PREDA koja radi na povezivanju obrazovanja i privrede, te integraciji inovativnih rješenja obrazovni proces u oblasti (socijalnog) preduzetništva i Ministarstvu prosvjete i kulture RS, kao pridruženom partneru, koji daje podršku procesu modernizacije nastavnog procesa u srednjim školama. InnoSchool projekat se bavi nedostatkom preduzetničke kulture i socijalnih inovacija među učenicima kroz podsticanje preduzetničkog duha korištenjem inovativnog sistema učenja (edukativni program-serious game, popraćen adekvatnim materijalima za nastavno osoblje) u zemljama  dunavskog područja.

Na području devet evropskih zemalja urađena su istraživanja obrazovnih sistema i socijalnih problema s kojima se susreće jedan dio stanovništva. U većini zemalja uključenih u projekat istraživanjem je zaključeno da (socijalno)preduzetništvo nije u dovoljnoj mjeri zastupljeno u nastavnim planovima i programima srednjih škola ili se uče samo osnove.

Istovremeno, društva u posmatranom regionu se suočavaju sa sve većim brojem izazova u domenu socijalnih potreba stanovništva čemu su doprinijeli brz razvoj tehnologije i promjene u životnoj sredini. Sve veći izazov za institucije u regionu iz oblasti javne administracije postaje iznalaženje održivih rješenja koja mogu odgovoriti na ove potrebe. Socijalne inovacije i preduzetništvo značajno doprinose aspektu socijalnih potreba, ali bez značajnijeg uticaja u posmatranim zemljama što upućuje na to da su neophodne sistemske promjene u domenu socijalnih inovacija i preduzetništvu. Ovi podaci su predstavljali osnovno polazište prilikom definisanja oblasti u kojima će se primjenjivati socijalne inovacije, kao i sam sadržaj edukativnog programa (serious game).

S obzirom na razlike između obrazovnih sistema ovih devet zemalja za integraciju inovativnog sistema učenja u nastavne planove i programe i samu primjenu u školama, izrada jednoobraznog paketa inovativnog sistema učenja prilagođenog za sve partnerske zemlje predstavlja izazov. Bez obzira na teškoće, projektni konzorcijum je definisao edukativni sadržaj igrice, sa ishodima učenja po modulima, koji je primjenjiv u svim zemljama, dok se u ovoj fazi intenzivno radi na definisanju socijalne i zabavne („gejmerske”) dimenzije edukativnog programa (serious game), te pratećeg materijala za predavanja.

Više o projektu možete naći na http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innoschool

InnoSchool projektni tim