U periodu od 04.12. do 06.12.2018. godine Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ organizovala je Međunarodno takmičenje u programiranju LEGO robota za učenike osnovih i srednjih škola. Navedni događaj je organizovan u okviru projekata „Počinje novo doba-NEW AGE is starting“ i „Agrotech Lab“ uz finansijsku podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Grada Prijedora.

Takmičenje je okupilo petnaest ekipa iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

SREDNJE ŠKOLE

1. 3 man squad

2. Elektrotehnička škola

3. Error 4044. ERŠ

5. Lego Gym 1

6. Lego Gym 2

7. RIKK

8. Tesla-Teslić

9.  Transformersi Tešanj

10. ZaLego 

OSNOVNE ŠKOLE

1. Kozarac

2. P.P. Njegoš

3. Petar Kočić

4. SRN.co

5. Vuk Karadžić

POBEDNICI OVOGODIŠNJEG TAKMIČENJA :

SREDNJE ŠKOLE:

  1. MIC VELENJE SLOVENIJA
  2. ZaLego Zaječar Srbija
  3. Error 404, Politehnička škola Kragujevac, Srbija

OSNOVNE ŠKOLE:

  1. SRN.no Osnovna škola Desanka Maksimović, Prijedor
  2. Osnovna škola Petar Kočić, Prijedor
  3. Osnovna škola Kozarac

U okviru Hackathon je pored takmičenja u programiranju LEGO robota održan i mini sajam inovacija i edukativni kamp za učenike i profesoreu svrhu osposobljavanja za nove pristupe u programiranju LEGO robota i upotrebu IoT (Internet of Things) : internet servisa, mikrokontrolera, mini-računara, senzora i osnovnih software-skih paketa namjenjenih skladištenju, obradi, akviziciji i prezentovanju podataka.

Hackathon je pružio mladim ljudima neophodnu logističku, metodološku i organizacionu podršku da postanu glavni nosilac inovacija u društvu, i omogući im da ostvare svoje profesionalne potencijale prvenstveno u okvirima nauke i tehnologije. Profesorima sa druge strane će se uvezuju, razmenjuju primere dobre prakse istručno usavršavaju u pogledu modernih IKT veština u obrazovanju. Posebni zadatak  je motivacija učesnika kampa za samostalno usavršavanje i timski rad, razvijanje sistematičnosti i preciznosti, razvijanje preduzetničkog duha,  razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu, razvijanje pravilnog odnosa prema opremi.Hackathon{echoPRIJEDOR*} je  sandržao interaktivne radionice, vršnjačku edukaciju i zabavne sadržaje.Ključni deo Hakatona je  bilo takmičenje u programiranju LEGO robota za učenike srednjih i osnovnih škola.