U periodu od 2018. do 2020, Komisija je mobilisala 2,7 milijardi eura iz Okvirnog programa Horizont 2020 kako bi podržala visoko-rizične inovacije koje će  kreirati tržišta budućnosti.

S tim ciljem, Evropska komisija je 2019. godine objavila ažuriranu verziju Radnog programa pod nazivom Poboljšani evropski savet za inovacije(EIC) za period 2019-2020 programa H2020, sa budžetom od oko 2 milijarde eura. Ažurirani radni program okuplja brojne postojeće finansijske instrumente podrške i neke nove funkcije koje će uvesti u sledeći  Okvirni program Horizon Evropa 2021-2027.

U pilot fazi EIC pokreće Pathfinder (FET Open i FET Proactive) kojim će podržati ambiciozne i visoko rizične kolaborativne istraživačke projekte usmerene na razvoj radikalnih i inovativnih tehnologija.

FET Open, u pilot fazi EIC Pathfinder-a, podržava rane faze naučnog i tehnološkog istraživanja i inovacija novih ideja koje mogu dovesti do radikalno novih tehnologija u budućnosti.  FET Open takođe finansira akcije koordinacije i podrške (CSA) između institucija koja žele napredak u Evropi i imaju kapacitete da zajedno sprovedu takvu vrstu istraživanja kao i akcije FET Innovation Launchpad koje imaju za cilj pretvaranje rezultata projekata koji se  finansiraju kroz  FET u prave društvene ili ekonomske inovacije.

Sa druge strane FET Proactive je ključni element pilot verzije EIC Pathfinder-a koji pomaže razvoju novih istraživačkih zajednica podstičući istraživače iz različitih disciplina da rade zajedno na novim tehnologijama u određenim domenima.

Pored Pathfinder-a sastavni deo pilot EIC-a je program Accelerator kao nastavak podrške uspostavljenih kroz instrument podrške- SME instrument. Accelerator je namenjen malim i srednjim preduzećima i start up preduzećima sa radikalno inovativnim idejama koje se mogu prodati, a sa ciljem da se ubrza njihov rast (scale up) na globalnim tržištima.

Razlog pokretanja ovog pilot programa su glavne barijere  za razvoj inovacija u EU a koje je Komisija definisala :

  • Nedostatak probojnih i disruptivnih inovacija koja stvaraju nova tržišta (zatvorenici iz prošlosti). Standard CEN/TS 16555-6 („Upravljanje kreativnošću“) definiše disruptivnu inovaciju kao: „nova tehnologija koja ima potencijal učiniti postojeću praksu zastarelom ili stvoriti novu“
  • Finansijski jaz između grantova (javni novac) za istraživanje i razvoj i privatnih investicija za skaliranje inovativnih start-up kompanija (tehnološki rizik, ali i tržišni rizik)
  • Postoje mnogi nacionalni i lokalni ekosistemi, ali su oni zatvoreni na Evropskom nivu (prednost nacionalnih tržišta)

 

Jedno od ključnih pitanja koje prezentuju predstavnici EIC-a na međunarodnim koneferncijama vezanih za inovacije je ko je sledeći lider u disruptivnim inovacijama?

 

 

Da bi to bila EU formiran je upravo EIC kao:

  • One stop shop za proboj ideja & disruptivne inovatore (Otvoren za sve inovatore, u bilo kojoj oblasti, u bilo koje vreme. Inovatori izabrani na osnovu ideje i tima),
  • Agilno finansiranje od ideje do investicija (Pathfinder grantovi za napredna istraživanja, Accelerator fond za inovativna start-up preduzeća (<€2.5 miliona grant, <€15 miliona equity), Privatne investicije (VC, Invest EU)),
  • Izgradnja ekosistema i zajednica (Pristup mentorskim i savetodavnim uslugama i partneri sa znanjem (npr. EIT), Stručni menadžeri, Nagrade za probojne tehnologije).

U pripremi ovog članka  korišćeni materijali sa radionica organizovanih u okviru EU mreže National Contact Points (NCP) for Small Medium-sized Enterprises and and Access to Risk Finance ( ACESS4SME)

Više detalja od EIC-u možete pronaći na web sajtu https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

Zoran Dimitrijevic H2020 NCP SMEs BiH