Cilj treninga: Osposobljavanje učenika za korištenje i primjenu osnovnih IoT (Internet of Things) rješenja u poljoprivredi

Prijava za Trening: Konkurs je otvoren ZA PRIJAVU  u periodu od 03.10 do 31.10.2018

PROCEDURA ZA UPIS:

Obuka je otvorena za  UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA GRADA PRIJEDORA ( 2. I 3. RAZREDI )

Informacije o treningu se mogu dobiti svaki radni dan u periodu od 7:30 do 15:30   putem telefona 052 240 411 ili email-a zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba. Kontakt osobe su Zoran Dimitrijević iz Agencije PREDA i Mr Mirko Jokić iz Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, kancelarija Prijedor.

TEMA TRENINGA:

Na obuci će biti ispitan koncept IoT-a. Učenici – polaznici će se upoznati se sa “stvarima” koje čine IoT, sa načinom na koji su komponente koje ga čine povezane zajedno, kako komuniciraju i dolaze do podataka koje generišu. Pored toga, dio obuke odnosiće se na  mogućnosti optimizacije i poboljšanja  njegove efikasnosti.

Glavni fokus obuke je rad : internet servisa, mikrokontrolera, mini-računara, senzora i osnovnih software-skih paketa namjenjenih skladištenju, obradi, akviziciji i prezentovanju podataka.

Metodologija realizacije Treninga

 • Realizacija kombinovane (teorijska + praktična) nastave u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora – PREDA PD sa 15 polaznika istovremeno u trajanju od 30 časova;
 • U slučaju prijave velikog broja kandidata, kreiraće se  ulazni test za pismenu provjeru osnovnih znanja polaznika, na osnovu kojih će se uraditi rang lista polaznika;
 • NAKON ZAVRŠETKA POZIVA I ZBORA POLAZNIKA OBUKA ĆE POČETI U PRVOJ POLOVINI NOVEMBRA.

Ishodi edukacije

Nakon završenog kursa, polaznici će biti sposobni da:

 • Definišu pojam “Internet stvari”;
 • Navedu tehnološke trendove koji su doveli do IoT;
 • Opišu uticaj IoT na savremeno društvo;
 • Definišu interfejs IoT-a;
 • Navedu i opišu komponente ugrađenog sistema;
 • Opišu interakcije ugrađenih sistema sa fizičkim svijetom;
 • Navedu harverske i softverske komponente na IoT uređaju;
 • Objasne ulogu operativnog sistema, mrežnog i osnovnog hardvera za umrežavanje;
 • Opišu strukturu Interneta;
 • Predstave svoj prototip IoT dizajna;
 • Steknu sposobnost dizajniranja osnovne mreže za sopstvene IoT ideje;
 • Razumiju rizike i politike sigurnosti IoT-a.
prijava NA KURS : PRIJAVNI OBRAZAC

Agrotech Lab finansira Ministarstvo civilnih poslova BiH kroz  J A V N I  K O N K U R S za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020”