HUB Playground: Future Prijedor

Prijedor HUBHUB Playground: Future Prijedor

HUB PLAYGROUND::FUTURE PRIJEDOR u okviru Prijedor Circle HUB-a Agencije PREDA je nosilac tehnoloških, umjetničkih i komunikacijskih promjena, a svojim ciljanim grupama otvara  široka područja  edukacije, motivacije i  kreativnog razvoja. Kako bismo išli u korak sa vremenom, rađanje ideje o stvaranju centralizovanog kreativnog prostora  u okviru Prijedor HUB-a koji će kroz igru na najzanimljiviji način upoznati osnove primjenjene matematike, elektronike i savremene tehnologije, dovešće do povezivanja znanja u jednu zajedničku cjelinu kojoj je imenilac STEM.

STEM kao interdisciplinarna nauka koja predstavlja korelaciju elektronike, matematike i informatike, zavrijeđuje veću pažnju i neizostavnu prisutnost u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.

Potreba za IT stručnjacima, programerima i onima koji se bave robotikom je velika, pa je zbog toga potrebno ulagati u razvoj mladih i podržavati i razvijati njihova interesovanja još u ranom uzrastu kako u osnovnoj tako i u srednjoj školi, i to putem organizovanja sekcija ili uvođenjem novih nastavnih jedinica u već postojećim predmetima.

Kako bi se ovo postiglo potrebno je da i nastavnici budu nosioci promjena kurikuluma STEM predmeta razmjenom ideja i inoviranjem nastavnih metoda tih predmeta.

HUB  PLAYGROUND :: FUTURE PRIJEDOR ima za cilj da obezbjedi sistemsku podršku i eksterna finansijska sredstva STEM nastavnicima i profesorima kako bi oni postali nosioci ovih promjena.

Kontaktirajte nas
PREDA-PD
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora
Kontakt AGENCIJA PREDA
Kontakt
Aleja kozarskog odreda bb
+387 52 240411

Copyright © Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora