Biznis Inkubacioni Centar

Biznis inkubacioni centar je instrument podrške preduzetništvu koji utiče na unaprijeđenje poslovnog ambijenta kroz osnivanje novih poslovnih subjekata i povećanje konkurentnosti postojećih, razvoj novih djelatnosti, poboljšanje lanaca vrijednosti, privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija, razvoj i primjenu inovacija i novih tehnologija.

Program inkubacije namjenjen je subjektima koji imaju za cilj:

  • Razvoj postojećeg ili novog proizvoda zasnovanog na inovacijama i znanju,
  • Zapošljavanje novih radnika,
  • Razvoj usluga koje doprinose realizaciji strateških ciljeva Grada Prijedora

Kroz rad BIC-a, prioritetno će biti podržani subjekti iz oblasti kreativne industrije tj. oni subjekti čije poslovanje se odnosi na: izradu softvera, programiranje, oglašavanje, arhitekturu, zanate, dizajn, grafički dizajn, film & video, digitalne medije, te projektovanje kao i drugi subjekti koji doprinose realizaciji strateških ciljeva Grada Prijedora.

U okviru BIC-a, korisnicima su na raspolaganju: kancelarijski prostor koji je opremljen sa neophodnom osnovnom tehničkom infrastrukturom (električne instalacije, telekomunikacioni priključci) i namještajem, sala za sastanke, koju će koristiti korisnici prostora u svrhu umrežavanja i razmjene ideja, sala za edukacije, kafeterija, sanitarni čvor

Osnovna usluga Biznis inkubacionog centra je iznajmljivanje osnovnog opremljenog kancelarijskog prostora, uz mogućnosti korištenja:

  • zajedničkih prostorija (sala za sastanke, sala za edukacije, prostor za kopiranje, kafeterija i sanitarni čvor),
  • raspoložive opreme,
  • savjetodavne i tehničke podrške Agencije „PREDA-PD“.

Dodatno, Biznis inkubacioni centar će pružati i uslugu registracije poslovnog subjekta na adresi Biznis inkubacionog centra uz ograničenu upotrebu zajedničkih prostorija. Odgovorno tijelo za razvoj usluga koje doprinose realizaciji strateških ciljeva Grada Prijedora i BIC-a je Odjeljenje za privredu i poljoprivredu.

Za prijem i odobravanje uvođenja novih korisnika u prostore BIC-a, zadužena je Komisija, koju rješenjem imenuje Gradonačelnik i ista je sastavljena od predstavnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Gradske uprave i Agencije „PREDA-PD“.

Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove Gradske uprave Prijedor vodi brigu o ispunjavanju ugovornih obaveza korisnika prostora i Grada Prijedora, kao i o pridržavanju odredbi ovog Pravilnika svih strana uključenih u aktivnost.

Agencija PREDA vodi svakodnevnu komunikaciju sa korisnicima prostora te im pruža usluge koje mogu da podstiču njihovo poslovanje.

Cijenovnik:

Kategorija Veličina prostora I god II god III god IV god V god
Kategorija I 18,23 49,22 57,42 65,62 73,83 82,03
Kategorija II 18,23 65,628 82,035 98,442 114,849 131,256
Kategorija I 13 30,456 35,532 40,608 45,684 50,76
Kategorija II 13 40,608 50,76 60,912 71,064 81,216
Kategorija III 18,23 164,07
Kategorija III 11,28 101,52

Prijava za Newsletters

Uvek budi u toku sa najnovijim informacijama
Invalid or empty email
You have successfully subscribed to the newsletter.
Something went wrong. Your subscription failed.
Kontaktirajte nas
PREDA-PD
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora
Kontakt AGENCIJA PREDA
Kontakt
Aleja kozarskog odreda bb
+387 52 240411

Copyright © Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora