Program inkubacije namjenjen je subjektima koji imaju za cilj:

  • Razvoj postojećeg ili novog proizvoda zasnovanog na inovacijama i znanju,
  • Zapošljavanje novih radnika,
  • Razvoj usluga koje doprinose realizaciji strateških ciljeva Grada Prijedora

Biznis inkubacioni centar

je instrument podrške preduzetništvu koji utiče na unaprijeđenje poslovnog ambijenta kroz osnivanje novih poslovnih subjekata i povećanje konkurentnosti postojećih, razvoj novih djelatnosti, poboljšanje lanaca vrijednosti, privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija, razvoj i primjenu inovacija i novih tehnologija.

U okviru BIC-a, korisnicima su na raspolaganju:

kancelarijski prostor koji je opremljen sa neophodnom osnovnom tehničkom infrastrukturom (električne instalacije, telekomunikacioni priključci) i namještajem, sala za sastanke, koju će koristiti korisnici prostora u svrhu umrežavanja i razmjene ideja, sala za edukacije, kafeterija, sanitarni čvor

Cijenovnik:

Kategorija Veličina prostora I god II god III god IV god V god
Kategorija I 18,23 49,22 57,42 65,62 73,83 82,03
Kategorija II 18,23 65,628 82,035 98,442 114,849 131,256
Kategorija I 13 30,456 35,532 40,608 45,684 50,76
Kategorija II 13 40,608 50,76 60,912 71,064 81,216
Kategorija III 18,23 164,07
Kategorija III 11,28 101,52
Kontaktirajte nas
PREDA-PD
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora
Kontakt AGENCIJA PREDA
Kontakt
Aleja kozarskog odreda bb
+387 52 240411

Copyright © Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora