Projekat: Be creative, be better

Prijedor HUBProjekat: Be creative, be better
Cilj 1: Organizovati kurseve iz multimedije i programiranja za mlade i stvoriti zajednički proizvod – Storytelling.
Cilj 2: Povećati interakciju mladih u pozitivnim inicijativama u gradu Prijedoru.
Projekat će kao prvu generaciju polaznika Playground-a Agencije „PREDA“ uspostaviti mrežu od 100 mladih ljudi, edukovati ih u oblastima multimedije i programiranja, a kroz komponentu story telling-a podstaknuti ih da dijele lične priče i stvaraju zajednički proizvod koji promoviše pozitivne vrijednosti nastale tokom procesa učenja.
Učenik si ili učenica uzrasta od 15 do 19 godina ?
Voliš da govoriš o svojim idejama i predano radiš na njihovoj realizaciji ??
Želiš da učiš nove tehnologije iz multimedije i programiranja ???

Pridruži se prvoj generaciji Playgrounda Agencije PREDA!

Kada se čitav svijet, pa samim tim i naš grad Prijedor, susreo s jednim od najvećih izazova našeg doba, globalnom pandemijom korona virusa, u Prijedoru se kroz projekat «Be creative, be better» okupila prva generacija Playground-a Agencije PREDA.

Upoznajte nas:

Mladi ljudi su  kroz proces usvajanja novih znanja i novih tehnologija imali priliku da razvijaju svoju kreativnost, pokreću dijalog i pričaju svoju digitalnu priču uz pomoć fotografije, video- snimaka, animacije, zvuka, muzike i teksta.

Njihov Storytelling film možete pogledati sa leve strane

Umrežavanje kroz tehnologiju

Mladi ljudi će kroz proces učenja novih stvari i novih tehnologija razvijati kreativnost, pokretati dijalog u vezi prisutnih stereotipa, uvjerenja, percepcija i time poboljšati vještine kritičkog mišljenja. 

Umrežavanje kroz sadržaj

Podstaknuti mlade da dijele lične priče i stvaraju zajednički proizvod koji promoviše pozitivne vrijednosti nastale tokom procesa učenja.

Interakcija Mladih

Povećati interakciju mladih u pozitivnim inicijativama u gradu Prijedoru.

Ključne aktivnosti projekta su:

Projekat: Be creative, be better
1. Kursevi za sticanje znanja i vještina

100 mladih ljudi će se edukovati  u oblastima multimedije i programiranja kroz 7 modula obuka.

Projekat: Be creative, be better
2. Story telling radionice

Radionice će pokrenuti dijalog među mladima i omogućiti im da zajedno stvaraju konačni proizvod sa temama: rezultati IT obuka ‒ šta su naučili a šta nisu; mladi i postojeće obrazovanje; koncept odrasti digitalno, digitalna transformacija, Prijedor u budućnosti.

Projekat: Be creative, be better
3. Promocija dobijenih rezultata

Organizacija finalne manifestacije na kojoj će biti dodijeljene diplome svim učesnicima projekta i prezentovani postignuti rezultati.  Story telling će biti predstavljen putem socijalnih mreža, Prijedor HUB sajta  i lokanih medija.

1. Kursevi za sticanje znanja i vještina:

1. Programiranje u Pythonu ‒ 2 grupe ( završena prijava)
2. Frontend programiranje ‒ 2 grupe ( završena prijava)
3. Digitalno crtanje ‒ 1 grupa ( završena prijava)
4. Postani Youtuber ‒ 2 grupe ( završena prijava)
5. Audio-produkcija i DJ-ing ‒ 1 grupa ( završena prijava)
6. Programiranje mikrokontrolera ‒1 grupa ( završena prijava)
7. 3D modeliranje i štampa ‒ 1 grupa ( završena prijava)

Rad na zajedničkom proizvodu- Storytelling

Projekat: Be creative, be better
Organizacija radionica
Timski rad u izradi koncepta i sadržaja storytellinga
Timski rad i proces primjene stečenih znanja u izradi vizuelnog identiteta, muzike i video sadržaja
Projekat: Be creative, be better
Mentorisanje i facilitiranje
Definisan zajednički projekat, timovi, zaduženja i vremenski okvir
Proces pratiti tim Agencije „PREDA“ i izabrani facilitator
Projekat: Be creative, be better
Montaža i postprodukcija
Evaluacija dobijenog materijala
Finalno druženje i usvajanje proizvoda

2. Storytelling radionice

Minimalno 25 polaznika kurseva za sticanje znanja i vještina biće izabrano i podijeljeno u multidisciplinarne timove. Timovi će imati mentore i facilitatorku uz čiju će podršku kroz set radionica sticati nova znanja, povezivati se, dijeliti lična iskustva i znanje, razmjenjivati mišljenja i stvarati kao finalni proizvod storytelling video-materijal.

Proces će pratiti tim Agencije „PREDA“ sa izabranim mentorima i facilitatorkom koristići kreativne alate koji podstiču komunikaciju, interakciju i iniciranje pozitivnih rješenja.
Radionice će biti organizovane u opuštenoj, kreativnoj atmosferi s akcenatom na druženju, razmjeni ideja, poštovanju različitosti i usvajanju drugačijeg mišljenja.

Projekat: Be creative, be better
Projekat: Be creative, be better

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Kontaktirajte nas
PREDA-PD
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora
Kontakt AGENCIJA PREDA
Kontakt
Aleja kozarskog odreda bb
+387 52 240411

Copyright © Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora