HUB :: Multimedije

Prijedor HUBHUB :: Multimedije

Multimedijalni dio HUB-a omogućava korisnicima korištenje opreme i edukaciju na polju dizajna, video produkcije, obrade zvuka, specijalnih efekata i kompjuterske animacije.

Mini studio je opremljen potrebnom opremom poput: multimedijalni računar,video kamera, prenosni sistemi za snimanje zvuka, vrhunski mikrofoni, drugi sistemi za snimanje i obradu video i audio signala.

Programi obuke i mentorisanja će se obavljati kroz sljedeće module

 1. VEKTORSKA GRAFIKA
 2. RASTERSKA GRAFIKA
 3. DIGITALNI FOTOAPARATI
 4. VIDEO PRODUKCIJA
 5. POSTPRODUKCIJA VIDEA I SPECIJALNI EFEKTI
 6. OBRADA ZVUKA
 7. KOMPJUTERSKA ANIMACIJA

Naše praktične inovativne radionice nude kombinaciju učenja, istraživanja i otkrivanja vlastitih potencijala, a prilagođene su potrebama polaznika nezavisno od predznanja.

Ciljevi HUB-a:

 • Zagovaranje promena i aktivno učestvovanje u ostvarivanju ciljeva i prioriteta Integralne strategije razvoja grada Prijedora za period od 2014-2024. Godine
 • Stvaranje ekosistema i priprema razvojnih projekata u skladu sa analizom potreba
 • Stvaranje novih poslovnih mogućnosti, inkubacija i usluge coworking-astart up projekata mladih iz oblasti IT I Kreativnih industrija,;
 • Edukacija i praksa te, uspostavljanje intezivnije saradnje sa obrazovnim i naučno istraživačkim institucijama u Republici Srpskoj, Bosni i Hrecegovini
 • Eksperimentisanje, implementacija i validacija novih ideja i tehnologija;
 • Upoznavanje sa potrebama novih korisnika, Transformacija tržišta rada prema novim tehnologijama i osvajanju konkurentnih tržišnih niša
 • Kreativna dodatna vrijednost od korisnika; Međusektorsko znanje i transfer inovacija;
 • Transnacionalno umrežavanje
 • Promocija start up u oblasti IT i Kreativnih industrija, novih, modernih, čistih i profitabilnih tehnologija
 • Sveobuhavatna podrška u domenu neformalnog i formalnog obrazovanja na srednjoškolskom nivou, dokvalifikaciji kadrova i edukativnoj podršci usavršavanja profesora i nastavnika,
 • Razvoj partnerstva sa postojećim malim i srednjim preduzećima u gradu Prijedoru
Kontaktirajte nas
PREDA-PD
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora
Kontakt AGENCIJA PREDA
Kontakt
Aleja kozarskog odreda bb
+387 52 240411

Copyright © Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora