Aleksa Živković je učenik četvtog razreda srednje Elektrotehničke škole u Prijedoru, smjer tehničar računarstva i bavi se programiranjem. Po njegovim rečima sa programiranjem se prvi put susreo prije 7 godina. Odmah mu je privuklo pažnju i bilo je fasciniran činjenicom da neko bez ikakvog iskustva može napraviti svoj program jako brzo. Najbitnija je ideja i želja za učenjem. Od tada se programiranjem bavi skoro svaki dan. Najveći projekat na kojem radi je program pod nazivom “Kalkulator vektora u 2D prostoru” i na njemu radi aktivno već 2 godine. Kalkulator vektora u 2D prostoru je program koji radi sve operacije sa vektorima u dve dimenzije. Normalno množenje i dijeljenje dva vektora koji se nalaze u 2D ravni daje rezultat u trećoj dimenziji (normalnoj na ravan u kojoj se ta dva vektora nalaze).

 

 

«Osmislio sam formule koje sve operacije vektora iz 3D prevode u 2D pri čemu sve osobine operacija ostaju nepromijenjene. Takođe broj vektora je neograničen, a program je optimizovan da radi sa mnogo vektora (testirano sa 2500 vektora). Pri unosu više vektora rezultat se automatski ažurira» kaže Aleksa.

Aleksin kalkulator Vektora pored sabiranja, oduzimanja, množenja i dijeljenja ima i operaciju pod nazivom “Recipročna vrijednost vektora” koja daje, za uneseni vektor V, rezultat 1/V odnosno recipročnu vrijednost vektora.

 

 

Na takmičenju inovacija, INOST, sa ovim programom je osvojio zlatnu plaketu u kategoriji informatika, a trentno se sprema za TeslaFest  u Novom Sadu gde će takođe predstaviti svoj program.

Na kraju Aleksa poručuje svim mladim ljudima da bar pokušaju programiranje, «vidjeće da je mnogo zanimljivije nego što ljudi misle».

Aleksa bi u budućnosti želeo da još intezivnije napreduje i da razvija svoje sposobnosti i vještine. Glavni cilj mu je da radi na razvoju komercijalnog softvera kroz saardnju sa drugim mladim ljudima istog interesovanja. Nove uspostavljene Coworking mehanizme Agencije PREDA posmatra kao priliku da do svog cilja dođe.