U periodu 29. i 30. novembra, predstavnici Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD, članovi projektnog tima TALIA, su zajedno sa predstavnicima kreativne zajednice učestvovali u studijskoj posjeti partnerima na projektima CoworkMED, Co-Create, SMATH, Opendoors, CHIMERA i ODEON. Prvog dana studijske posjete, organizovana je posjeta Razvojnoj agenciji Zagreb i Tehnološkom parku Zagreb.

 

U Zagrebačkom inovacijskom centru, predstavnike Agencije PREDA i kreativne zajednice su dočekali Marko Helfrih i Ante Janko Bobetko, pomoćnici direktora, koji su ukratko predstavili inovacijski centar, njegove aktivnosti, projekte na kojima učestvuju i usluge koje pružaju. Predstavnici Agencije i članovi projektnog tima TALIA su imali priliku da se upoznaju sa dosadašnjim rezultatima tri modularna projekta (CoworkMED, Co-Create i SMATH) u okviru Social & Creative zajednice Programa Interreg MED.

 

Drugog dana događaja, organizovana je posjeta Tehnološkom parku Ljubljana i ABC Accelerator-u. Predstavnike Agencije i kreativne zajednice je dočekala Simona Knežević Vernon ispred Tehnološkog parka Ljubljana, i  upoznala ih sa aktivnostima projekata Opendoors, CHIMERA i ODEON, koji takođe spadaju u navedenu grupu Social & Creative projekata, kao i sa uslugama koje nudi Tehnološki park Ljubljana. Tokom posjete ABC Accelerator-u, studijski tim se upoznao sa uspješnim idejama koje su nastale u co-working prostoru ABC Accelerator-a, i načinu funkcionisanja accelerator-a u privatnom sektoru.

 

Tokom oba dana studijske posjete, predstavnici Agencije PREDA i kreativne zajednice su obišli co-working prostore, upoznali se sa korisnicima istih i razmjenili iskustva i primjere pozitivne poslovne prakse.