Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodni i upravljački procesi u proizvodnji su promjenjeni. Primjena novih tehnologija je danas bitan element konkurentnosti. Nedostatak novih tehnologija stvara uska grla u proizvodnom procesu, koji se najčešće bazira na tradicionalnom tehničko-tehnološkom procesu, sa zavarivanjem kao ključnom operacijom. Jačanje kapaciteta za nove tehnologije je jedan od uslova za početak/nastavak investicionih ciklusa i povećanje produktivnosti.

U postojećim uslovima, i pored izražene stope nezaposlenosti, lokalni privredni subjekti se bore sa problemom obezbjeđenja odgovarajuće radne snage. Nedostatak kadrova sa određenim kvalifikacijama i kompetencijama je jedna od prepreka daljeg razvoja i otvaranja novih mjesta. Dugoročni razvoj sektora zavisi gotovo isključivo o kvalitetu njenih ljudskih resursa. Korištenje tih resursa i ulaganje u njihov kvalitet primarni su faktori razvoja. Redovno školovanje i cjeloživotni sistem obrazovanja osnovna je infrastrukturna pretpostavka rasta.

Ovaj deo HUB predstavlja buduću intezivnu saradnju sa klasterima u sektorima metaloprerade i drvoprerade u gradu Prijeodru.

Prijedor Hub je u ovom segmentu uspostavio blisku saradnju sa 3D Republikom iz Srbije.

Cilj:

  • povezivanje kompanija, 3D modelara, ljude s idejom u cilju korišćenja punog potencijala ove tehnologije
  • Izrada prototipova

Obuke: 

  • 3D dizajniranje Solidworks
  • 3D Printanje

Opremljeni smo sa Ultimaker 3 – profesionalni 3D štampač. Ultimaker 3 je najpouzdaniji 3D štampač sa dva ekstrudera. Ultimaker 3 istiskuje dva materijala, a to omogućava 3d štampu jako složenih mehaničkih delova. Glava za štampu ima dva lako izmeljiva jezgra. Jezgra imaju automatski sistem za sklanjanje ne-aktivne dizne što omogućava da glava ne kvari već odštampano.

Glavne osobine Ultimaker 3 3D štampača su:

  • Maksimalna veličina objekta 215 x 215 x 200mm
  • Rezolucija sloja do 20 mikrona (0,02mm)
  • Temperatura štampe do 280°C
  • Vodo rastvorljiva podrška
  • Lako izmenljiva jezgra za štampu
  • Ploča po kojoj se štampa ima aktivno nivelisanje i zagreva se do 100°C
Kontaktirajte nas
PREDA-PD
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora
Kontakt AGENCIJA PREDA
Kontakt
Aleja kozarskog odreda bb
+387 52 240411

Copyright © Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora